Horaris d'activitats dirigides

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:05 SC
CYCLING
Sergio
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Sergio
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Oscar G.
S1
BODYPUMP
Sergio
ZUMBA
Judith
CTC
María
S3
ESQUENA SANA
María
07:30 - 07:45 SF
ABDOMINALS 15'
DST
ABDOMINALS 15'
07:30 - 07:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
08:15 - 08:30 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
08:15 - 08:35 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
RADIKAL 20'
08:15 - 08:45 S1
GAC 30'
Sergio
TONIFICACIÓ 30'
Oscar G.
08:15 - 09:00 PG
AIGUA CTC
María
AIGUA CTC
Sergio
AIGUA CTC
Judith
AIGUA CTC
Judith
AIGUA CTC
María
08:15 - 09:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S1
ESQUENA SANA
María
S3
ESTIRAMENTS
María
09:15 - 10:05 S3
GYM D'OR
María
PILATES
Caterina
IOGA
Óscar
09:30 - 09:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
09:30 - 09:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
09:30 - 10:20 S1
TONIFICACIÓ
Judith
ZUMBA
Judith
BODYPUMP
Judith
GYM D'OR
María
BODYCOMBAT
Sergio
Sala 40º
IOGA 40º
Carlos
PILATES 40º
Carlos M.
EXT
DUET CAMP
Albert
SC
CYCLING
Sergio
CYCLING
María
CYCLING
María
CYCLING
Aitor
CYCLING
María
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:15 - 11:05 S3
IOGA
Óscar
ESTIRAMENTS
Caterina
PILATES
Óscar
10:30 - 10:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
DST
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
10:30 - 10:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
10:30 - 11:15 PG
AIGUA CTC
María
AIGUA CTC
María
AIGUA CTC
María
AIGUA CTC
Carlos M.
AIGUA CTC
10:30 - 11:20 SB
DUET BOXING
Oscar G.
DUET BOXING
Aitor
S1
ZUMBA
Judith
BODYPUMP
Judith
BODYCOMBAT
Sergio
ZUMBA
Carlos
BODYPUMP
Sergio
ZUMBA
Gemma
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:15 - 12:00 PG
AIGUA CTC
Óscar
AIGUA CTC
María
AIGUA CTC
María
11:20 - 12:10 S3
ESQUENA SANA
Caterina
11:30 - 11:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
11:30 - 11:50 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
FREE FIT
11:30 - 12:20 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
S1
TAI-CHI
Esther
TAI-CHI
Esther
ESTIRAMENTS
María
PILATES
Gemma
BODYPUMP
12:30 - 12:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
12:30 - 12:50 SF
FREE FIT
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
12:30 - 13:20 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
S1
BODYPUMP
14:15 - 15:05 SC
CYCLING
Caterina
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Caterina
CYCLING
Caterina
CYCLING
María
S3
DUET CARDIO HIIT
Manel
S1
BODYPUMP
Aitor
ZUMBA
Carlos
PILATES
Gemma
BODYCOMBAT
Sergio
Sala 40º
IOGA 40º
Óscar
14:30 - 14:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
14:30 - 14:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
FREE FIT
15:15 - 16:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Caterina
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Caterina
CYCLING VIRTUAL
S1
TONIFICACIÓ
Gemma
ZUMBA
Laia
Sala 40º
PILATES 40º
Laia
15:30 - 16:15 PG
AIGUA CTC
Caterina
AIGUA CTC
Manel
AIGUA CTC
Caterina
AIGUA CTC
Caterina
AIGUA CTC
Raquel
16:15 - 17:05 S1
TONIFICACIÓ
Laia
PILATES
Caterina
ZUMBA
Gemma
BODYPUMP
Caterina
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:30 - 16:45 SF
ABDOMINALS 15'
DST
ABDOMINALS 15'
16:30 - 16:50 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
RADIKAL 20'
17:15 - 18:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
Sala 40º
IOGA 40º
Óscar
SB
DUET BOXING
Aitor
17:25 - 18:10 S3
DUET CAMP KIDS
Raquel
RELAX KIDS
Esther N.
ESTIRAMENTS
Óscar
17:25 - 18:15 S3
ZUMBA KIDS
Esther N.
ZUMBA KIDS
Esther N.
17:30 - 17:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
17:30 - 17:50 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
17:30 - 18:15 PG
AIGUA CTC
Gemma
AIGUA CTC
Laia
AIGUA CTC
Laia
AIGUA CTC
Raquel
S1
TONIFICACIÓ
Aitor
17:30 - 18:20 S1
ZUMBA
Laia
GLAM-DANCE
Gemma
STEP básico
Laia
BODYCOMBAT
Laia
18:15 - 19:05 SC
CYCLING
Aitor
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
SB
DUET BOXING
Aitor
S3
PILATES
Manel
ZUMBA
Gemma
IOGA
Óscar
ESTIRAMENTS
Óscar
ESQUENA SANA
Óscar
18:30 - 18:45 SF
ABDOMINALS 15'
DST
18:30 - 18:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
18:30 - 19:00 S1
GAC 30'
Laia
PILATES
Laia
TONIFICACIÓ 30'
Laia
DUET CARDIO HIIT
Laia
19:05 - 19:50 PP
AIGUA CTC
Raquel
PG
AIGUA CTC
Óscar
AQUATRAINING
Raquel
19:10 - 20:00 S1
BODYCOMBAT
Laia
BODYPUMP
Laia
STEP
Laia
GLAM-DANCE
Laia
ZUMBA
Laia
Sala 40º
IOGA 40º
Gemma
19:15 - 20:05 S3
ESQUENA SANA
Aitor
ESTIRAMENTS
Óscar
PILATES
Óscar
IOGA
Óscar
SC
CYCLING
Manel
CYCLING
Manel
CYCLING
Aitor
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING VIRTUAL
SB
DUET BOXING
Aitor
EXT
DUET RUNNERS
Raquel
DUET RUNNERS
Manel
19:30 - 19:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
19:30 - 19:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
20:10 - 21:00 S1
BODYPUMP
Laia
STEP
Laia
ZUMBA
Laia
BODYCOMBAT
Laia
BODYPUMP
Laia
Sala 40º
IOGA 40º
Óscar
20:15 - 21:05 SC
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
SB
DUET BOXING
Aitor
DUET BOXING
Sebas
S3
PILATES
Gemma
DUET CARDIO HIIT
Aitor
IOGA
Óscar
ESQUENA SANA
Óscar
20:30 - 20:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
20:30 - 20:50 SF
FREE FIT
RADIKAL 20'
DBX
20:30 - 21:20 PG
SWIMMERS
Noel
AQUATRAINING
Manel
SWIMMERS
Noel
21:10 - 22:00 S1
ZUMBA
Gemma
BODYPUMP
Aitor
21:15 - 22:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Manel
21:30 - 21:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
21:30 - 21:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'

* Duet Badalona - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici