Horaris d'activitats dirigides

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:05 S1
BODYPUMP
Sergio
ZUMBA
CTC
Gemma
SC
CYCLING
María
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Sergio
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
María
07:30 - 07:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
08:15 - 08:30 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
08:15 - 08:35 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
FREE FIT
08:15 - 08:45 S1
GAC 30'
Manel
TONIFICACIÓ 30'
Jenny
08:15 - 09:00 S1
ESQUENA SANA
PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
08:15 - 09:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S1
EST.HOLÍSTICS
María
09:30 - 09:45 SF
ABDOMINALS 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
09:30 - 09:50 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
09:30 - 10:20 S1
GYM D'OR
María
ZUMBA
BODYPUMP
GYM D'OR
María
BODYCOMBAT
Sergio
SC
CYCLING
Sergio
CYCLING
María
CYCLING
María
CYCLING
Sergio
CYCLING
María
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
EXT
DUET CAMP
Aitor
IOGA
Gemma
Sala 40º
PILATES 40º
Gemma
10:15 - 11:05 SB
DUET BOXING
Aitor
EXT
EST.HOLÍSTICS
Caterina
10:30 - 10:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
10:30 - 10:50 SF
FREE FIT
FREE FIT
10:30 - 11:15 PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
10:30 - 11:20 Sala 40º
IOGA 40º
Óscar
S1
IOGA
Óscar
BODYPUMP
PILATES
Gemma
ZUMBA
BODYPUMP
Sergio
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
SB
DUET BOXING
Sebas
11:15 - 12:00 PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
11:25 - 12:10 PG
AIGUA CTC
11:30 - 11:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
11:30 - 11:50 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
11:30 - 12:20 S1
TAI-CHI
Esther
ESQUENA SANA
Caterina
TAI-CHI
Esther
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Sergio
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 12:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
12:30 - 12:50 SF
FREE FIT
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
12:30 - 13:20 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S1
BODYPUMP
Sergio
14:15 - 15:05 S1
BODYPUMP
Aitor
ZUMBA
PILATES
Manel
BODYCOMBAT
S3
IOGA
SC
CYCLING
Laia
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Caterina
CYCLING
María
14:30 - 14:45 SF
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
14:30 - 14:50 SF
FREE FIT
FREE FIT
15:15 - 16:05 S1
PILATES
Caterina
TONIFICACIÓ
Gemma
ZUMBA
Laia
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Caterina
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Caterina
CYCLING VIRTUAL
15:30 - 16:15 PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
16:15 - 16:55 S1
PILATES
Caterina
16:15 - 17:05 S1
TONIFICACIÓ
Laia
ZUMBA
Gemma
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:30 - 16:45 SF
DST
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
16:30 - 16:50 SF
FREE FIT
RADIKAL 20'
17:15 - 18:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:30 - 17:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
17:30 - 17:50 SF
FREE FIT
FREE FIT
17:30 - 18:15 S3
ZUMBA KIDS
Melania
DUET CAMP KIDS
Caterina
IOGA KIDS
Óscar
ZUMBA KIDS
Melania
PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
17:30 - 18:20 S1
ZUMBA
Laia
TONIFICACIÓ
Laia
GLAM-DANCE
Gemma
BODYPUMP
Caterina
BODYCOMBAT
Laia
18:15 - 19:00 S1
EST.HOLÍSTICS
Óscar
18:15 - 19:05 S3
PILATES
Aitor
ZUMBA
Christian
IOGA
Óscar
EST.HOLÍSTICS
Laia
ESQUENA SANA
Óscar
SC
CYCLING
CYCLING
Manel
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Aitor
CYCLING
Carlos
CYCLING VIRTUAL
EXT
DUET CAMP
Manel
SB
DUET BOXING
Aitor
18:30 - 18:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
DST
18:30 - 18:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
DBX
18:30 - 19:00 S1
GAC 30'
Gemma
TONIFICACIÓ 30'
Caterina
19:00 - 19:50 S1
BODYCOMBAT
Laia
BODYPUMP
Laia
STEP
Laia
ZUMBA
Laia
19:05 - 19:50 PP
AIGUA CTC
PG
AIGUA CTC
19:05 - 19:55 S1
GLAM-DANCE
Laia
19:15 - 20:05 EXT
DUET RUNNERS
Christian
DUET RUNNERS
Manel
S3
ESQUENA SANA
Gemma
IOGA
Óscar
PILATES
Óscar
SC
CYCLING
Aitor
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING
Carlos
CYCLING VIRTUAL
SB
DUET BOXING
Aitor
19:30 - 19:45 SF
ABDOMINALS 15'
DST
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
19:30 - 19:50 SF
RADIKAL 20'
20:00 - 20:50 S1
BODYPUMP
Laia
STEP
Laia
ZUMBA
Laia
BODYPUMP
Laia
20:00 - 21:50 S1
BODYCOMBAT
Laia
20:10 - 21:00 Sala 40º
IOGA 40º
Óscar
20:15 - 21:05 SB
DUET BOXING
Aitor
DUET BOXING
Sebas
SC
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING VIRTUAL
S3
PILATES
Gemma
IOGA
Óscar
ESQUENA SANA
Óscar
20:30 - 20:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
20:30 - 20:50 SF
FREE FIT
DBX
21:10 - 22:00 S1
ZUMBA
Laia
BODYPUMP
Aitor
21:15 - 22:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:30 - 21:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ESTIRAMENTS 15'
21:30 - 21:50 SF
RADIKAL 20'

* Duet Badalona - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici