DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:00 - 23:00 SF
SALA FITNESS
SALA FITNESS
SALA FITNESS
SALA FITNESS
SALA FITNESS
07:30 - 07:45 SF
ABDOMINALS 15'
DST
ABDOMINALS 15'
07:30 - 07:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
08:00 - 21:00 SF
SALA FITNESS
08:15 - 08:30 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
08:15 - 08:35 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
RADIKAL 20'
09:00 - 14:00 SF
SALA FITNESS
09:30 - 09:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
09:30 - 09:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
10:30 - 10:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
DST
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
10:30 - 10:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
11:30 - 11:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
11:30 - 11:50 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
FREE FIT
12:30 - 12:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
12:30 - 12:50 SF
FREE FIT
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
14:30 - 14:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
14:30 - 14:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
FREE FIT
16:30 - 16:45 SF
ABDOMINALS 15'
DST
ABDOMINALS 15'
16:30 - 16:50 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
RADIKAL 20'
17:30 - 17:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
17:30 - 17:50 SF
RADIKAL 20'
FREE FIT
18:30 - 18:45 SF
ABDOMINALS 15'
DST
18:30 - 18:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
19:30 - 19:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
19:30 - 19:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
20:30 - 20:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
20:30 - 20:50 SF
FREE FIT
RADIKAL 20'
DBX
21:30 - 21:45 SF
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
21:30 - 21:50 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'

* Duet Badalona - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici