DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:05 SC
CYCLING
Sergio
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Sergio
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Oscar G.
08:15 - 09:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
09:30 - 10:20 SC
CYCLING
Sergio
CYCLING
María
CYCLING
María
CYCLING
Aitor
CYCLING
María
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:30 - 11:20 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:20 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
12:30 - 13:20 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
14:15 - 15:05 SC
CYCLING
Caterina
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Caterina
CYCLING
Caterina
CYCLING
María
15:15 - 16:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Caterina
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Caterina
CYCLING VIRTUAL
16:15 - 17:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:15 - 18:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
18:15 - 19:05 SC
CYCLING
Aitor
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
19:15 - 20:05 SC
CYCLING
Manel
CYCLING
Manel
CYCLING
Aitor
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING VIRTUAL
20:15 - 21:05 SC
CYCLING
Aitor
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Aitor
CYCLING
Manel
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Manel
21:15 - 22:05 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
Manel

* Duet Badalona - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici